Початкова сторінка

Юрій Буряк (Київ)

Персональний сайт українського поета

?

«Мир...»

Юрій Буряк

Мир

із Богом

і війна з Ди-

яволом, Диявол

перший з-поміж най-

перших найдовіреніший

зрадив Бога. Чому Господь

не провидів полови замість зерна?

Як міг допустити до повстання і єре-

сі Єресіарха-Диявола, наймудрішого

з-поміж довірених у престолах, урядах,

в усій ієрархії: між найбільших конфесій

від Ватикана і Константинополя до Києва і

Москви? Дияволіада триває, Господіада вгасає,

і вогонь невгасимий над ними шугає.