Початкова сторінка

Юрій Буряк (Київ)

Персональний сайт українського поета

?

«Ось...»

Юрій Буряк

Ось

орденонос-

ні революціо-

нери, лідери пома-

ранчів і польові коман-

дири повтікали в національні діри,

їхні діти, члени “Пори”, ось вони в

дзеркалі іншого часу, дзеркалі-дзизі з

компасу й ватерпасу попригиналися і

готові бути, готові пройти канатом і

осідлати батути, ось вони, циркачі,

дутих кульок надувачі